Tiêu chuẩn ISO 22000 là gì? Tiêu chuẩn này được tổ chức nào công nhận? Nội dung của tiêu chuẩn ISO 22000:2018 có ý nghĩa như thế nào đối với doanh nghiệp? Tất cả sẽ được giải đáp trong nội dung bài viết sau đây.

1. Tiêu chuẩn ISO 22000 là gì?

ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (tên tiếng Anh là Food Safety Management System – FSMS). Đây là tiêu chuẩn được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (tên tiếng Anh là International Organization for Standardization – ISO) với sự tham gia của các chuyên gia, các tổ chức liên quan đến ngành thực phẩm trên toàn thế giới. Mục tiêu của tiêu chuẩn ISO 22000 là đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng bằng cách xác lập các yêu cầu cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, bao gồm cả việc phân tích và kiểm soát các nguy cơ liên quan đến thực phẩm.

ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (Food Safety Management System - FSMS)

ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (Food Safety Management System – FSMS)

2. Lịch sử hình thành tiêu chuẩn ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 được ban hành lần đầu tiên vào năm 2005, dựa trên các tiêu chuẩn trước đó như ISO 9001 (về hệ thống quản lý chất lượng), ISO 14001 (về hệ thống quản lý môi trường) và HACCP (về phân tích và kiểm soát các điểm tới hạn trong sản xuất thực phẩm). 

Tiêu chuẩn này được cập nhật vào năm 2018 để phù hợp với các xu hướng mới trong ngành thực phẩm, như sự phát triển của công nghệ, sự toàn cầu hóa của chuỗi cung ứng, sự đa dạng hóa của nhu cầu khách hàng và sự gia tăng của các vấn đề an toàn thực phẩm.

3. Những đối tượng có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, bất kể quy mô và độ phức tạp. Tiêu chuẩn này giúp các tổ chức xác định và kiểm soát các rủi ro an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ người sản xuất nguyên liệu đến người tiêu dùng. Tiêu chuẩn ISO 22000 áp dụng cho các tổ chức sau:

3.1 Sản xuất

Tiêu chuẩn ISO 22000 áp dụng cho nông trại

Tiêu chuẩn ISO 22000 áp dụng cho nông trại

3.2 Kinh doanh

3.3 Dịch vụ

Cửa hàng, quán ăn đạt tiêu chuẩn ISO 22000 giúp tăng uy tín và doanh thu

Cửa hàng, quán ăn đạt tiêu chuẩn ISO 22000 giúp tăng uy tín và doanh thu

Đồng thời, tiêu chuẩn ISO 22000 còn cho phép các tổ chức nhỏ (ví dụ: trang trại nhỏ, kho lưu trữ nhỏ, cửa hàng bán lẻ hoặc đại lý dịch vụ thực phẩm quy mô nhỏ) áp dụng các yêu cầu kiểm soát từ bên ngoài vào hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của họ.

>>> Tin liên quan: Nông nghiệp hữu cơ là gì? Vì sao nên sản xuất nông nghiệp hữu cơ

4. Nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (Food Safety Management System – FSMS), được phát hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) vào năm 2005 và được cập nhật vào năm 2018. Tiêu chuẩn ISO 22000 áp dụng cho tất cả các tổ chức tham gia vào chuỗi cung ứng thực phẩm, từ nông trại đến bàn ăn, bao gồm cả nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ, nhà hàng, dịch vụ ăn uống và các cơ quan chính phủ.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point - Phân tích nguy cơ và kiểm soát tại điểm quan trọng)

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Phân tích nguy cơ và kiểm soát tại điểm quan trọng)

Tiêu chuẩn ISO 22000 dựa trên nguyên tắc HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Phân tích nguy cơ và kiểm soát tại điểm quan trọng), một phương pháp khoa học để xác định, đánh giá và kiểm soát các nguy cơ an toàn thực phẩm. Ngoài ra, tiêu chuẩn ISO 22000 còn kết hợp các yếu tố của hệ thống quản lý chất lượng (Quality Management System – QMS) theo tiêu chuẩn ISO 9001 và các yêu cầu pháp lý liên quan đến an toàn thực phẩm.

Tiêu chuẩn ISO 22000 gồm có bốn thành phần chính:

5. Vì sao nên áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức áp dụng, đặc biệt là đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng.

5.1 Đối với doanh nghiệp

5.2 Đối với người tiêu dùng

6. Tổng kết

Việc chứng nhận ISO 22000 cho thấy sự cam kết của các tổ chức với việc duy trì và cải thiện liên tục an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này cũng là nền tảng để doanh nghiệp hoặc tổ chức cá nhân đạt thêm các chứng nhận ISO khác. 

Đây cũng là một lợi thế cạnh tranh cho các tổ chức hoạt động trong chuỗi thực phẩm, giúp tăng niềm tin của khách hàng và tạo ra các cơ hội kinh doanh mới.

>>> Tin khác: Organic là gì? Những lý do nên sử dụng thực phẩm hữu cơ

5/5 - (2 đánh giá)