Tiêu chuẩn ISO 14001 là gì? Cấu trúc và vai trò của tiêu chuẩn này đối với doanh nghiệp là như thế nào? Doanh nghiệp sẽ nhận được lợi ích gì khi đạt tiêu chuẩn ISO 14001? Những doanh nghiệp nào nên áp dụng tiêu chuẩn ISO này? Tất cả sẽ được nhanh chóng giải đáp qua nội dung sau đây.

1. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 14001, được ban hành vào năm 2015 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO). Tiêu chuẩn này cung cấp một khung tham chiếu cho việc thiết lập, vận hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường của các doanh nghiệp/ tổ chức. Hệ thống quản lý môi trường là một phần của hệ thống quản lý tổng thể, bao gồm cơ cấu tổ chức, kế hoạch, quy trình, nguồn lực và các hoạt động liên quan đến việc xác định, kiểm soát và giảm thiểu các tác động môi trường của các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của doanh nghiệp/ tổ chức.

Tiêu chuẩn ISO 14001 được ban hành vào năm 2015 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO)

Tiêu chuẩn ISO 14001 được ban hành vào năm 2015 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO)

2. ISO 14001 bao gồm những phiên bản nào?

ISO 14001 đã có nhiều phiên bản kể từ khi ra mắt vào năm 1996. Phiên bản đầu tiên là ISO 14001:1996, được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn BS 7750 của Anh. Phiên bản này nhấn mạnh vào việc tuân thủ các quy định pháp lý và liên tục cải tiến hiệu quả hoạt động.

Phiên bản thứ hai là ISO 14001:2004, được cập nhật để tăng tính nhất quán với các tiêu chuẩn khác của ISO, như ISO 9001 về quản lý chất lượng. Phiên bản này tập trung vào việc xác định và kiểm soát các khía cạnh môi trường có liên quan đến hoạt động của tổ chức, cũng như việc xem xét các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến mục tiêu môi trường.

Phiên bản thứ ba và hiện tại là ISO 14001:2015, được ban hành vào năm 2015 để phù hợp với cấu trúc chung của các tiêu chuẩn quản lý của ISO, gọi là Cấu trúc Chung Cơ sở (Annex SL). Phiên bản này nhấn mạnh vào vai trò của lãnh đạo trong việc cam kết và thúc đẩy quản lý môi trường, cũng như việc tích hợp quản lý môi trường vào chiến lược kinh doanh của tổ chức. Ngoài ra, phiên bản này cũng yêu cầu các tổ chức phải xem xét các rủi ro và cơ hội liên quan đến môi trường, cũng như việc giao tiếp và tương tác với các bên liên quan.

Xem Thêm:

3. Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 được xây dựng dựa trên nguyên tắc PDCA (Plan-Do-Check-Act), tức là kế hoạch – thực hiện – kiểm tra – hành động. Theo nguyên tắc này, doanh nghiệp/ tổ chức cần phải:

– Xác định các yếu tố môi trường có liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình, đánh giá các rủi ro và cơ hội, xác lập các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường, lập kế hoạch để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu này (Plan).

– Thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tác động môi trường, tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác liên quan đến môi trường, cung cấp các nguồn lực và đào tạo cho nhân viên để nâng cao nhận thức và năng lực về môi trường (Do).

– Theo dõi và đo lường hiệu suất môi trường, kiểm tra sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác liên quan đến môi trường, kiểm tra sự phù hợp và hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường (Check).

– Đánh giá kết quả kiểm tra, xác định các điểm mạnh và điểm yếu, nhận ra các cơ hội cải tiến, thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường (Act).

Mục tiêu chính của tiêu chuẩn ISO 14001 chính là bảo vệ môi trường

Mục tiêu chính của tiêu chuẩn ISO 14001 chính là bảo vệ môi trường

Cấu trúc của Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 bao gồm:

Từ cấu trúc trên, ta có thể dễ dàng nhận thấy nó khá tương đồng với cấu trúc của các tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý khác. Mục tiêu của sự tương đồng này là giúp doanh nghiệp có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 một cách độc lập. Hoặc có thể kết hợp với  các tiêu chuẩn ISO khác như ISO 22000 hay  ISO 9001… để tối ưu hóa hiệu quả của công tác quản lý môi trường.

Trong đó những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 chính là từ điều khoản 04 đến điều khoản 10. Được xem là nội dung trọng tâm của tiêu chuẩn này.Gồm có: Bối cảnh của tổ chức, sự lãnh đạo, hoạch định, sự hỗ trợ, thực hiện/ điều hành, đánh giá kết quả của hoạt động và cải tiến.  

4. Áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 doanh nghiệp nhận được lợi ích gì?

 Áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.

4.1 Đối với doanh nghiệp

Tiêu chuẩn ISO 14001 giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất và góp phần bảo vệ môi trường

Tiêu chuẩn ISO 14001 giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất và góp phần bảo vệ môi trường

4.2 Đối với người tiêu dùng

5. Những doanh nghiệp nên áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là một tiêu chuẩn phù hợp cho mọi loại hình doanh nghiệp, từ nhỏ đến lớn, từ sản xuất đến dịch vụ, từ trong nước đến quốc tế. Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp nên áp dụng tiêu chuẩn này một cách ưu tiên, bởi vì họ có hoạt động liên quan trực tiếp đến môi trường hoặc có yêu cầu cao về môi trường từ khách hàng hoặc thị trường. Đó là:

Tin rằng với những thông tin được chia sẻ trên đây, doanh nghiệp đã tìm được lời giải đáp cho câu hỏi tiêu chuẩn ISO 14001 là gì? Cũng như kiến thức cơ bản về Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và lợi ích của tiêu chuẩn này mang lại cho doanh nghiệp.

Đánh giá bài viết