Điều khoản bảo mật

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ – NATURLAND – HIỆP HỘI NÔNG DÂN HỮU CƠ ĐỨC E.V.

Naturland e.V. rất coi trọng việc tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu và do đó, bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Trong thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi muốn giải thích cho bạn những dữ liệu nào chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng trang của chúng tôi và những biện pháp chúng tôi áp dụng để bảo vệ dữ liệu của bạn.
Thông báo về quyền riêng tư sau đây có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018.

1. DỮ LIỆU CHÚNG TÔI XỬ LÝ, THỜI GIAN CHÚNG TÔI XỬ LÝ VÀ MỤC ĐÍCH MÀ CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU

1.1 VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI LÀM NGUỒN THÔNG TIN

Xử lí thông tin: Bất cứ khi nào bạn sử dụng trang web của chúng tôi đơn giản xử lý một nguồn thông tin, nghĩa là bạn không đăng ký với chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi bằng các phương tiện khác, thì chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân mà trình duyệt của bạn truyền đến máy chủ của chúng tôi. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu sau: địa chỉ IP, ngày và giờ của yêu cầu, chênh lệch múi giờ với GMT (Giờ chuẩn Greenwich), nội dung của yêu cầu (trang cụ thể), trạng thái truy cập/trạng thái HTTP mã, số lượng dữ liệu được truyền trong từng trường hợp, trang web mà yêu cầu được gửi đến, trình duyệt, hệ điều hành và giao diện của nó, ngôn ngữ và phiên bản của phần mềm trình duyệt.
Mục đích và cơ sở pháp lý: mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là giúp bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi về mặt kỹ thuật và để đảm bảo tính ổn định và bảo mật của trang web. Cơ sở pháp lý cho hoạt động xử lý là để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Các mục đích được mô tả ở trên cấu thành lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
Chúng tôi giữ thông tin trong bao lâu? Dữ liệu sẽ bị xóa ngay khi không còn cần thiết để hoàn thành mục đích mà nó được thu thập. Nơi dữ liệu được thu thập để cho phép cung cấp trang web, điều này xảy ra vào cuối mỗi phiên. Chúng tôi lưu trữ địa chỉ IP trong bảy ngày để có thể theo dõi bất kỳ hành vi lạm dụng nào.

1.2nCÁC ỨNG DỤNG TÍCH HỢP FACEBOOK

Chúng tôi nhúng các nút đề xuất từ các mạng xã hội, được gọi là phần bổ trợ xã hội, vào trang web của chúng tôi, sử dụng giải pháp hai lần nhấp. Điều này cho phép bạn sử dụng phương tiện truyền thông xã hội đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chỉ sau khi bạn đã nhấp vào nút hoặc liên kết hiển thị trên trang web của chúng tôi thì liên hệ trực tiếp mới được thiết lập giữa bạn và mạng xã hội. Giải pháp này ngăn bạn để lại thông tin trên mỗi trang bạn truy cập. Đặc biệt, chúng tôi sử dụng các liên kết đến Facebook. Các plug-in này trên trang web của chúng tôi được xác định bằng logo tương ứng của chúng.
Tuy nhiên, chúng tôi không ảnh hưởng đến dữ liệu được truyền bằng cách nhấp vào liên kết. Bạn nên cho rằng ít nhất địa chỉ IP của bạn và các thông tin khác liên quan đến thiết bị (nghĩa là tất cả dữ liệu được đề cập trong khoản 1.1) đã được đăng ký và sử dụng. Có thể  Facebook sẽ cố lưu cookie trên máy tính của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các thông báo về quyền riêng tư của các nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội tương ứng, vì các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi được công khai trên phương tiện truyền thông xã hội không còn nằm trong thông báo về quyền riêng tư này nữa:

 

    Contact us