European Organic

FAQ

1.Tôi có thể hỗ trợ các phương pháp canh tác hữu cơ như thế nào và tôi có thể làm gì để thúc đẩy nền nông nghiệp bền vững trong cộng đồng của mình?

Bạn có thể hỗ trợ các phương pháp canh tác hữu cơ bằng cách chọn mua các sản phẩm hữu cơ, điều này giúp tạo ra nhu cầu về canh tác hữu cơ và thông thường sẽ dẫn đến hỗ trợ cho các nông dân quy mô nhỏ hơn. Chỉ đơn giản là nói về lợi ích của các sản phẩm hữu cơ và nông nghiệp bền vững đối với môi trường và xã hội với mọi người mà bạn biết. Lời nói của bạn quan trọng!

2.Sản phẩm hữu cơ có đắt hơn sản phẩm thông thường không và tại sao?

Các sản phẩm hữu cơ có thể đắt hơn các sản phẩm thông thường do chi phí thực hành canh tác hữu cơ cao hơn, thường liên quan đến các phương pháp sử dụng nhiều lao động hơn và sử dụng phân bón tự nhiên cũng như các phương pháp kiểm soát dịch hại. Tuy nhiên, việc mua các sản phẩm hữu cơ hỗ trợ thực hành nông nghiệp bền vững và có thể mang lại lợi ích sức khỏe lâu dài, khiến nó trở thành một khoản đầu tư đáng giá đối với nhiều người.

 

Ví dụ, tại Liên minh Châu Âu, các sản phẩm hữu cơ phải đáp ứng các quy định và tiêu chí nghiêm ngặt để được chứng nhận là hữu cơ. Nhờ những tiêu chuẩn khắt khe này, người tiêu dùng có thể tin tưởng rằng các sản phẩm hữu cơ được EU chứng nhận có chất lượng cao hơn và được sản xuất bằng các phương pháp bền vững và thân thiện với môi trường. Do đó, việc EU đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm hữu cơ có thể được coi là một yếu tố bổ sung góp phần làm tăng giá thành của các sản phẩm này.

3.Làm cách nào để tôi có thể biết một sản phẩm có thực sự hữu cơ hay không và nên tìm những chứng nhận nào?

Để xác định xem một sản phẩm có thực sự hữu cơ hay không, bạn nên tìm kiếm các chứng nhận từ các tổ chức tiêu chuẩn hữu cơ được công nhận. Ở Châu Âu, các tiêu chuẩn chứng nhận hữu cơ được công nhận phổ biến nhất là của Liên minh Châu Âu, chẳng hạn như Logo Hữu cơ của EU và của các tổ chức tư nhân như Naturland, đang thực hiện chiến dịch European Organic tại Việt Nam.

4.Làm cách nào tôi có thể liên hệ hay kết nối với chiến dịch European Organic - Hữu cơ Châu Âu?

Nếu bạn là nhà bán lẻ, người tiêu dùng, nông dân và bạn quan tâm đến việc tham gia vào chiến dịch của chúng tôi, đừng ngần ngại để lại thông tin liên hệ của bạn tại email naturland-vn@naturland.de. Chúng tôi sẽ lắng nghe và giải đáp mọi người!

    Contact us