Hội Thảo B2B tại TP. Hồ Chí Minh ngày 13/12/2023

Hội thảo dành cho các nhà bán lẻ, nhập khẩu cũng như HORECA quan tâm đến sản phẩm hữu cơ EU và Naturland đã diễn ra thành công tại TP.HCM vào ngày 13/12, thu hút 65 khách tham dự.
Khách mời được chia sẻ thêm thông tin về các tiêu chuẩn hữu cơ qua phần trình bày của Mr. Albin DEFORGES – Đại diện Naturland tại Việt Nam. Cũng như, các thông tin về tổng quan về thị trường hữu cơ ở Việt Nam được Mr. Nguyễn Bá Hùng – Phó Viện Trưởng- Viện Kinh tế Nông nghiệp hữu cơ (IOAE) chia sẻ, mang lại các cập nhật hữu ích cho khách tham dự. Bên cạnh đó, Mrs. Ngô Bích Quyên – nhà đồng sáng lập hệ thống Organicfood.vn đã chia sẻ các hướng đi và giải pháp cho ngành thực phẩm bán lẻ liên quan tới sản phẩm hữu cơ!

    Contact us