Hội Thảo Thương Mại ở Hồ Chí Minh

Hội thảo Nhà bán lẻ và Dịch vụ Thực phẩm đã được tổ chức thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 5 năm 2023. Hội thảo đã thu hút hơn 67 người tham gia là các doanh nghiệp B2B, nhà phân phối, nhà bán lẻ quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về các sản phẩm Hữu cơ Châu Âu. Thông qua hội thảo, Naturland và 02 diễn giả chia sẻ kiến thức về tiêu chuẩn hữu cơ EU, hiểu biết thị trường cùng ứng dụng trong Thương mại điện tử.

    Contact us