Chef Workshop ở Hà Nội

03 buổi Workshop được tổ chức tại trường CHM ở Hà Nội vào ngày 28/02 vừa qua, đã thu hút 59 người tham dự, bao gồm sinh viên khoa nhà hàng khách sạn của trường CHM và các đầu bếp chuyên nghiệp.
Chef Workshop là một trong các hoạt động thuộc chiến dịch European Organic – Hữu cơ Châu Âu, được đồng tài trợ bởi Liên Minh EU, và tổ chức bởi Naturland – Hiệp Hội Nông Dân Hữu Cơ ở Đức, mong muốn có thể chia sẻ được nhiều kiến thức bổ ích về Hữu Cơ bền vững của Châu Âu đến người tham dự.

    Contact us